Ny forskning inom turism

Forskare vid Internationella Handelshögskolan får 1 700 000 kr från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond för forskning som ska utveckla turism och besöksnäring.

– En allt större del av vår konsumtion är upplevelserelaterat, som turism och andra typer av besöksnäringar, och det behövs ny forskning inom området. Många landsbygdsområden försöker sig på turiststrategier då befolkningen minskar och många företag läggs ner, men ofta med mindre lyckade resultat, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid JIBS.

Det finns ett stort intresse för forskning för att utveckla besöksnäringen och turismen. Forskningsprojektet Hospitality Industry Clusters in Sweden (Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster) är ett tvåårsprojekt för att analysera framgång respektive misslyckanden för svenska besöksnäringar över tid.

Målet med projektet är att öka kunskapen kring lokalisering och besöksnäring, men framförallt att skapa kunskap som är till nytta för branschens aktörer samt regionala och nationella beslutsfattare som arbetar med satsningar på besöksnäringar. Frågeställningarna som tas upp i projektet är av speciellt intresse vid utveckling av besöksnäringskluster, lokalisering av företag inom sektorn och regionala strategier för att attrahera besöksnäringar.

Arbetar i projektet gör förutom Charlotta Mellander även Özge Öner, doktorand i nationalekonomi, och Johan Klaesson, docent i nationalekonomi.

2013-01-02