Götalandsbanans betydelse för regional utveckling

"Investeringar i bättre vägar och järnvägar bidrar till ökad tillgänglighet, men vad innebär ökad tillgänglighet för en stad eller region i fråga om tillväxtmöjligheter?"

Vilka tillväxteffekter och utvecklingseffekter kan uppstå när tillgängligheten radikalt förbättras i stråket Borås/Jönköping/Linköping/Norrköping? En analys av Götalandsbanans betydelse för regional utveckling har genomförts inom TTP-projektet. Resultaten från analysen presenteras på ett seminarium på Elmia kongress- & konserthus i Jönköping, den 5 december.

Mer information om TTP-projektet

Inbjudan och program (pdf 2,7 mb) Pdf, 2.7 MB.

Anmälan

Senast den 30 november till Katarina Blåman: katarina.blaman@jibs.hj.se , 036-10 18 36

Seminariet är avgiftsfritt. Begränsat antal platser. (Utebliven närvaro debiteras med 300:-). Lunch och kaffe ingår.

Frågor om seminariet besvaras av Bertil Gustafsson, 0705-111 397, bertil.gustafsson@jibs.hj.se .

Frågor om anmälan besvaras av Katarina Blåman.

2012-11-29