Generationsskiftets möjligheter

Tisdagen den 4 december bjuder forskningscentret CeFEO in till ett seminarium om företagsutveckling genom generationsskifte.

Ofta pratar man om alla problem med generationsskiften och hur det leder till tragedier för såväl firman som familjen. Och visst, det är ofta en slitsam process. Men inte alltid. Och inte bara. Generationsskiftet kan också bidra med en positiv kraft där något nytt kan skapas för såväl individer, familjen som företaget.

Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) bjuder in till ett seminarium för att nyansera bilden av generationsskiften, genom att lyfta fram och diskutera hur en ny generation kan komma in med nya idéer och nya sätt att arbeta. Talare är Linda Fransson, Karin Hellerstedt och Kajsa Haag.

Linda Fransson är VD för Gnosjö Automatsvarvning AB, ett företag specialiserat på svarvning av komplexa detaljer inom industrin. På det här seminariet kommer Linda att berätta om sina erfarenheter av att växa upp i ett familjeföretag som hon och hennes syster i dag både arbetar i och är ägare till.

Karin Hellerstedt är doktor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon forskar om entreprenörskap och företagande i team och är en uppskattad talare kring frågor som rör gränslandet mellan entreprenörskap och familjeföretagande. I ett pågående projekt studerar hon ägarskiften ur ett entreprenörskapsperspektiv.

Kajsa Haag disputerade hösten 2012 med en avhandling som handlar om generationsskiften i familjeföretag. Hon är intresserad av familjeföretagens inneboende kraft, särskilt hur familjemedlemmar från flera generationer kan arbeta tillsammans för att utveckla sitt företag på ett innovativt och långsiktigt sätt. Kajsa är forskare vid Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Tid och plats: Science Park den 4 december klockan 14-16. Seminariet är kostnadsfritt och deltagarna bjuds på afternoon tea. CeFEOs seminarieserie finansieras genom ett generöst bidrag från Henry och Sylvia Tofts Stiftelse.

Anmälan till tanja.andersson@jibs.hj.se eller 036-10 18 42

2012-11-27