Stora kompetenskrav på röntgensjuksköterskan

En ny doktorsavhandling i omvårdnad vid Hälsohögskolan presenteras ett instrument som mäter röntgensjuksköterskans kompetens. Läs mer


2012-11-22