Ny doktorsavhandling i statistik

Zangin Zeebari försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i statistik på Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 16 november.

Avhandlingen, som har titeln ”On median and ridge estimation of SURE models”, består av fem artiklar inom ämnet ”SURE”-modeller (Seemingly Unrelated Regression Equations).

Zangin Zeebari gör en progressiv generalisering av vissa robusta beräkningsmetoder för uppskattning av SURE-modeller. Var och en av metoderna utgår från beräkningsmetoden Least Absolute Deviations (LAD), även känd som median regression eller ridge estimation.

Fakultetsopponent var professor Björn Holmquist, Lunds universitet. Medlemmar i betygsnämnden var professor David Edgerton, Lunds universitet, professor Johan Lyhagen, Uppsalas universitet och universitetslektor Lucia Naldi, JIBS. Ordförande var huvudhandledare professor Ghazi Shukur, JIBS.

Länk till avhandlingen

2012-11-19