Charlotta Mellander i ”dreamteam för Sveriges städer”

Organisationen Svenska Stadskärnor har bildat ett forskarråd för stadsutveckling. En av medlemmarna är professor Charlotta Mellander från JIBS.

Forskarna kommer från högskolor och universitet i hela landet och representerar olika inriktningar, till exempel arkitektur, statsvetenskap och kulturgeografi. Tanken är att de ska bidra till ökad forskning, sprida kunskapen vidare till allmänhet och beslutsfattare samt fungera som en plattform mellan näringslivet och akademin.

– Vi har försökt sätta ihop ett Dreamteam för Sveriges städer. Deras forskning spänner över många av stadens områden och kommer generera kunskap som är avgörande för den framtida stadsutvecklingen, säger Rudolf Antoni, rådets ordförande, i en intervju på Fastighetsägarnas webbplats .

Svenska stadskärnor

Mer om Charlotta Mellander

2012-11-12