Ahmad Ghazawneh spikar sin avhandling

Ahmad Ghazawneh, doktorand i informatik, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan onsdagen den 14 november kl. 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs cirka tre veckor innan disputationen och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttiofemte på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Ahmad Ghazawnehs avhandling har titeln ”Towards a Boundary Resources Theory of Software Platforms”. Disputationen äger rum torsdagen den 6 december.

2012-11-08