Stora kompetenskrav på röntgensjuksköterskan

Ett instrument som mäter röntgensjuksköterskans kompetens presenteras i en ny doktorsavhandling i omvårdnad vid Hälsohögskolan. Läs mer


2012-11-07