Elisabeth Nordevall disputerar

Den 27 maj kl. 13.15 i Hc113 på HLK försvarar Elisabeth Nordevall sin avhandling "Gymnasielärarens uppdrag som mentor - En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet". Läs mer


2011-05-23