Susann Arvidsson spikar sin avhandling

Susann Arvidsson spikar sin doktorsavhandling onsdag 11 maj, kl. 9.00 i Röda Rummet på Hälsohögskolan.

Tital på avhandlingen är: "Health predicting factors in people with/without chronic musculoskeletal pain or with rheumatic diseases; an explorative and interventional study"

Läs mer om Susanns forskning

2011-05-05