Högskolans första doktorsavhandling i Statistik

Peter S. Karlsson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Issues of Incompleteness, Outliers and Asymptotics in High-Dimensional Data" den 29 april 2011. Det är Internationella Handelshögskolans första avhandling inom ämnet statistik.

Avhandlingen består av fyra essäer inom ämnet multivariata statistiska analyser av högdimensionella data. Bland annat lägger Peter Karlsson fram möjliga lösningar på problemet med ofullständiga observationer i empiriska applikationer av Arbitrage Pricing Theory.

Fakultetsopponent var professor Dietrich von Rosen, Sveriges Lantbruksuniversitet. Medlemmar i betygsnämnden var Abullah Almasri, docent, Karlstads Universitet, Astrid Hilbert, docent, Linnéuniversitetet och professor Rolf Larsson, Uppsala Universitet. Ordförande var Thomas Holgersson, docent, Internationella Handelshögskolan.

Avhandlingens abstract

2011-05-02