Inbjudan till seminarium i Helsingfors 13-14 januari

JIBS i samarbete med Helsingfors universitet, Umeå universitet och forskning och samarbetescebtret FO-RUM inbjuder till ett seminarium med titeln ”Projects and Temporary Organizations from an Interdisciplinary Perspective”.

Vi inbjuder särskilt forskare som representerar olika discipliner såsom historiker, sociologer, psykologer, socialarbetare, pedagoger etc. att lämna in papers som utvecklar begreppet och beskriver konsekvenserna av projektorganisationer inom de ämnen de representerar.

Workshopens fokus är att öka vår förståelse av projekt i samhället samt att utveckla teoretiska och konceptuella diskussioner som hjälper respektive discipliner att öka förståelsen för projekt och projektbaserade aktiviteter.

Vi inbjuder deltagarna att lämna in abstracts innehållande en kort beskrivning av deras teoretiska och konceptuella syn på projekt och tillfälliga organisationer. Abstracten bör inte vara mer än 500 ord och ska skickas till arrangörerna senast den 1 december 2010.

För mer information, kontakta:

Stefan Sjöblom
Professor in Political Science
Helsinki University
E-mail: stefan.sjoblom@helsinki.fi

Rolf Lundin
Professor of Business Administration
Jönköping International Business School, Jönköping University
E-Mail: rolf.a.lundin@jibs.hj.se

Tomas Blomquist
Associate Professor
Umeå School of Business, Umeå University
E-Mail: tomas.blomquist@usbe.umu.se

2010-11-30