Nio miljoner till CESIS

Forskningscentret, som är ett samarbete mellan Internationella Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan, har fått finansiering från VINNOVA.

Pengarna ska användas till att under en treårsperiod utveckla forskning kring sambanden mellan innovation, forskning och hållbar tillväxt men även utveckla samverkan med andra aktörer. VINNOVA skriver i sitt pressmeddelande att det finns en stor efterfrågan på kunskap om innovationers roll för hållbar tillväxt och hur politiska beslut kan påverka området. Forskningen ska också kunna användas som underlag för innovationspolitiska beslut.

2010-11-03