Kontakt

Administratör:

Sofie Grahnat


Forskningen om statistik har som sitt uppdrag att flytta fram positionerna för statistiskforskning inom både teori och tillämpningar. Dels genom att tillhandahålla lärmiljöer som producerar välutbildade statistiker, ekonomer och kvantitativt kompetenta personer, och dels genom att tillsammans med andra föra fram de starka sidorna i de statistiska vetenskaperna och därigenom tillgodose samhälleliga behov.