Kvinna hjälper man i rullstol med protes

Världshälsoorganisationen WHO förutspår att antalet individer som behöver hjälpmedel kommer att överstiga 2 miljarder år 2050. Jönköping Universitys nya masterprogram i ortopedteknik syftar till att ge yrkesverksamma kunskap och färdigheter för att möta detta behov.

Introduktion

Hjälpmedel används för att upprätthålla eller förbättra en individs funktion och oberoende, och är ofta viktiga faktorer för att underlätta deltagande och skapa allmänt välbefinnande. Det finns en stor spännvidd av hjälpmedel som innefattar bland annat rullstolar, proteser, ortoser, hörselapparater och apparater för kommunikation.

För att möta det ökande behovet av hjälpmedel i samhället är det nödvändigt att utveckla nya, hållbara tekniker och att förbättra effektiviteten i tillverkningen såväl som designen i existerande tekniker.

Syfte

Syftet med det här projektet är att ta fram en ny tvåårig masterexamen i hjälpmedelsteknik vid Jönköping University. Masterprogrammet kommer att vara riktat till personer som är intresserade av anställning inom hjälpmedelssektorn och kommer att fokusera på innovativ produktutveckling och tillverkning av hjälpmedel för individer med funktionshinder.

Programmet kommer att ha ett starkt multidisciplinärt fokus och kommer att genomföras som ett gemensamt initiativ mellan Hälsohögskolan och Tekniska Högskolan.

Förväntade resultat

Det nya programmet förväntas börja ta emot studenter 2020. Programmet kommer omfatta två års heltidsstudier. Medan det första studieåret kommer att vara förlagt till campus, kommer det vara möjligt att fullgöra delar av det andra året nätbaserat på distans.

Samarbetspartners

  • Össur Nordic
  • CAMP Scandinavia
  • Aktiv Ortopedteknik
  • Ortopedtekniska branschrådet

Projekttid och finansiering

Utvecklingen av masterprogrammet pågår och delfinansieras av KK-stiftelsen.

Logotyp KK-stiftelsen

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta Nerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik och projektkoordinator.