Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan - DoIT vill sätta fokus på utmaningar i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom återkommande träffar.

För mer information kontakta:

Ansvariga

Sangeeta Bagga-Gupta, Professor i pedagogik, HLK

Birgitta Johansen, Museichef, Örebro läns museum

Petra Weckström, Projektledare, Teater Martin Mutter

Koordinatorer

Anette Almgren White, Universitetslektor i svenska, HLK

Elisabet Sandblom, Universitetslektor i tyska, HLK

DoIT initierades i början av 2016 av representanter från Örebro länsteater, forskningsmiljön CCD och Riksteatern. Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.

Tankesmedjan DoIT har under de första två åren årligen ordnat sex heldagars seminarier i Örebro, Jönköping och Hallunda. Sedan våren 2019 arrangeras seminarierna en-två gång/er per termin antingen i Örebro eller i Jönköping. DoIT provar också sedan våren 2019 internationella seminarier. Som exempel kan nämnas DoIT-dagen som arrangerades i Jönköping i anslutning till CCD:s internationella konferens MuDD 2019 (www.ju.se/ccd/mudd2019). Den 15 februari 2020 arrangerades DoIT-dagen i anslutning till CCD:s internationella konferens LeaDMe 2020 (www.ju.se/ccd/leadme2020) i Mumbai, Indien.

2016

2 april 2016. Örebro

Tema: Uppstartsmöte DoIT som ingång och föreställningen Boxaren.

Värd: Örebro Länsteater


5 december 2016. Hallunda, Stockholm

Tema: Samtal om scenkonst som handlade om funktionsvariationer i scenkonst. Vi avslutade med kortare reflektion i DoITgruppen.

Värd: Riksteatern


2017

16 februari 2017. Örebro

Tema: Fördjupning kring deltagarnas frågeställningar inom DoIT och föreställningen Illusionistens assistent (som ursprungligen producerades inom ramen för DoT).

Värd: Örebro Länsteater


26 april 2017. Jönköping

Tema: Delaktighet, Inkludering och Lärande – Kunskap och Samverkan.

Inspiratörer: Sangeeta Bagga Gupta, professor i pedagogik JU/HLK och Fausto Callegari, utvecklingsledare, Regionalt utvecklingscentrum RUC

Värd: CCD och HLK


8 juni 2017. Hallunda, Stockholm

Tema: Fördjupning kring Riksteaterns jämställdhetsstrategi med Yamam Al-Zubaidi

Värd: Riksteatern


26 sep 2017. Jönköping

Tema: Lärande och omvänd rasism – exkluderings-/ inkluderingsmekanismer.

Inspiratörer: Ylva Lindberg, JU och Patrik Franke & Peter Nyberg, Litterära hem.

Värd: CCD och HLK


23 nov 2017. Örebro

Tema: Kultur och omvänd rasism – exkluderings-/ inkluderingsmekanismer.

Inspiratör: Rani Kasapi, chef för enheten för konstarterna Kulturdepartementet.

Värd: Örebro länsteater


2018

23 jan 2018. Örebro

Tema: Polariseringens dramaturgi - Hur medierna fjättrar oss i den svartvita världen.

Inspiratör: Gunilla Kindstrand, frilansande kulturjournalist, ordförande i Konstnärsnämnden. Värd: Örebro länsteater


21 mars 2018. Hallunda, Stockholm

Tema: Rätten till språket, rätten till kroppen: om språknormen, kroppen och den flerspråkiga arbetsplatsen.

Inspiratör: Malin Kvitvaer, projektledare för ”Teckna sex”, RFSU

Värd: Riksteatern


23 maj 2018. Jönköping

Tema: Öppen, dold eller lagom rasism – inom professionsutbildning och professioner/på arbetsplatser.

Inspiratörer: Zahra Bayati, Göteborgs universitet och Shatila Salami Räddningstjänsten Syd

Värd: CCD och HLK


20 sep 2018. Örebro

Tema: När blir genrebegreppen publikförakt? Hur något som är ”för alla” ibland inte berör någon medan det väldigt specifika blir angeläget för många.

Inspiratör; Rikard Lekander, konstnärlig ledare, Örebro länsteater.

Värd: Örebro länsteater


17 okt 2018. Hallunda, Stockholm

Tema: Deaf Culture in France: The awakening of the Deaf Art and Cultural Identity

Presentatör: Olivier Schetrit

Värd: Riksteatern


5 dec 2018. Jönköping

Tema: Mångfaldsperspektiv på språkande, kultur och integration

Inspiratörer: Taliah Pollack, Helena Öberg och Sangeeta Bagga-Gupta

Värd: CCD och HLK


2019

10 april 2019. Jönköping

DoIT-dag med CCD@JU forskningsgrupp i anslutning till MuDD2019 Workshop Conference

http://www.ju.se/ccd/mudd2019

Värd: School of Education and Communication, Jönköping University


4 okt 2019. Örebro

Tema: Hur pratar vi om när vi tycker olika, och accepterar vi komplexitet?

Inspiratörer: Alexandra Royal och Ylva Lindberg

Värd: Örebro länsteater


7 dec 2019. Örebro

Tema: Hur pratar vi om: religion – om att växa upp med en religiös identitet i Sverige

Inspiratör: Khalid Mohammes

Värd: Örebro länsteater


2020

15 februari 2020. Mumbai, Indien

DoIT-dag med CCD@JU forskningsgrupp i anslutning till CCD:s internationella konferens LeaDMe 2020

http://www.ju.se/ccd/leadme2020


9 oktober 2020 via Zoom

Digital DoIT-träff

Tema: Mångfald, ledarskap och varför det är viktigt med kulturarv och att kulturarva

Inspiratör: Qaisar Mahmood

Värd: Örebro teater (deltagare vid mötet erbjuds en digital biljett till Stackars Birger av Martina Montelius samma kväll)


9 december 2020 kl. 13:00-16:00 via Zoom

Digital DoIT-träff

DoIT-mötet hålls på svenska

Tema: Om konsten att göra älskade romanklassiker lättlästa

Inspiratör: Cecilia Davidsson är skönlitterär författare och lektor i kreativt skrivande på konstnärlig grund.

Värd: CCD, Jönköping University


22 januari kl. 09:00-12:00

Digital DoIt-träff via Zoom

Tema: (Yrkes)roller, förebyggande och främjande ungdomsarbete


Inspiratörer:

Bibbi Björk Eriksson, lärare fritidsledarutbildningen, Vimmerby folkhögskola

Andreas Törnkvist, avdelningschef, Kultur- och fritid, Jönköpings kommun

Marwa Chebil, handläggare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Torbjörn Forkby, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Ellen Samuelsson, Processledare demokrati och inflytande, Kulturförvaltningen Halmstads kommun


Samtalsledare:

Eva Gunnarsson, Utvecklingsledare FoUrum fritid

Elisabet Sandblom, Universitetslektor i svenska

Karl Hedman, Universitetslektor i sociologi


Värd: CCD, Jönköping University26 mars kl. 13:00-17:00

Digital DoIt-träff via Zoom

Tema: Vilken roll har chefer och vilka paradoxer uppstår i förväntningar när det gäller frågor om delaktighet och inkludering? Vad är en ”tredje position” i avseendet delaktighet och inkludering och hur når vi dit tillsammans?


Inspiratörer:

Initiativtagare till tankesmedjan DoIT

  • Sangeeta Bagga-Gupta, professor vid Jönköping University, och
  • Petra Weckström, vd, Örebro Teater

samtalar med fyra inbjudna gäster som är chefer

Dritëro Kasapi, teaterchef Riksteatern
Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst
Elisabet Nilhfors, professor emeritus Uppsala universitet
Ylva Winther, skolchef Sunne kommun

Värd: Örebro Teater och CCD, Jönköping University13 augusti kl. 13:00-17:00

DoIt-träff på Örebro Teater samt digitalt via Zoom

Tema: Berätta bortom text och ord - perspektiv på makt och normer kring berättande.


Moderator:

Hndren Ghasabi Ghaderi, kulturtolk i Malmö/Lund


Inspiratörer:

Katarina Krogh, Utbildad mimskådespelare vid Teaterhögskolan i Stockholm, arbetar på Örebro Teater

Nathalie Álvarez Mesén, Manusförfattare och regissör

Emma Andersson, Teaterpedagog på Örebro Teater


Värd: Örebro Teater och CCD, Jönköping University

 

 

22 oktober kl. 13.00-17.00

DoIt-träff i Claragården, Stockholm samt digitalt via Zoom

Tema: Vi behöver prata om – mellanmänsklighet

 

Inspiratör:

Stina Oscarson är dramatiker och kulturskribent. Hon tidigare varit chef för radioteatern vid Sveriges radio och konstnärlig ledare för Orionteatern i Stockholm. Idag arbetar hon som frilans för närvarande med uppdrag för bl.a. Stockholms stadsteater, Uppsala stadsteater, Folkoperan och SvD kultur. Engagemanget för freds och demokratifrågor går som en röd tråd genom hela hennes skapande och hon är ofta anlitad som föreläsare. De senaste åren har hennes serier i SvD Den polariserade debatten och Den tysta minoriteten rönt stor uppmärksamhet. Hösten 2021 kommer hennes nya bok Det perfekta plåstret på Mondial förlag.


1 april

DoIT-träff på Riksteatern Hallunda och digitalt via Zoom

Tema: Learning from the Anaconda: rethinking sameness, difference, and other-than-humanity


Inspiratör:

Lynn Mario T.M. de Souza is full professor of English at the University of São Paulo in Brazil. His recent publications include: Glocal Languages and Critical Intercultural Awareness (2019, co-edited with M. Guilherme), ‘Decolonial Pedagogies’ (2019 Multilingual Margins), ‘De-universalizing the Decolonial’ (2021 with A. Duboc, Gragoatá).

Lynn Mario is a member of the editorial committees of the International journals Diaspora, Indigenous and Minority Education and Visual Communication. He is also a member of the Scientific Advisory Board of the Centre for Multilingualism, Oslo University, Norway and CCD’s third national research school CuEEd-LL at Jönköping University, Sweden. He is Co-Coordinator of the International Project: Think Tank: Rethinking Multilingualism and being Human, University of the Western Cape, Cape Town.


Språk: Engelska, tolkning till svenskt teckenspråk


Värd: Riksteatern och CCD, Jönköping University27-29 april

GoPar International Conference 2022

Tema: Going beyond binary thinking: Dialogues for participation, communication and equity in contemporary societies


Den internationella GoPar-konferensen samlar forskare, professionella aktörer och kulturarbetare, regionala, nationella och transnationella myndigheter, ledare för det civila samhället, politiker, intressenter, medlemmar av ideella organisationer, media över sektorer från hela världen och Sverige för dialog kring frågor om delaktighet, kommunikation och rättvisa i samtida samhällen.


Forskningsmiljön Communication, Culture and Diversity (CCD) (www.ju.se/ccd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och Participation and Inclusion Think-Tank DoIT (www.ju.se/ccd/doit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) är arrangörer av GoPar-konferensen. Onlineevenemanget består av workshops, paneldiskussioner och keynote-presentationer.


25 november

Lunchpresentation av DoIT digitalt via Zoom

Tema: Petra Weckström presenterar bakgrund och lyfter betydelse av möten mellan människor och mellan verksamheter.

Ta del av drivkrafter och bidra till framtida frågeställningar i
tankesmedjan DoIT som startades i april 2016.


16 december

DoIT hybridträff vid Örebro läns museum

Tema: Är vi kulturellt hållbara? Att kunna och våga undersöka människans drivkrafter.

Örebro läns museum ger exempel på hur vi arbetar i teori och praktik.

30 mars

DoIT-träff på Fellingsbro folkhögskola och digitalt via Zoom


Tema: Folkbildningens nutida och framtida förutsättningar, en bildningsresa för fler, ska alla med?

Språk: Svenska, tolkning till svenskt teckenspråk

Värd: Rektor Torkel Freed 


Program
Introduktion till DoIT av Sangeeta Bagga-Gupta, Jönköping University, och Petra Weckström, Riksteatern. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Olika personer från Fellingsbro folkhögskola berättade om hur de i vardagen uppfyller statens syften med folkbildningen utifrån de kurser och deltagare som befolkar skolan.

Inspiratörer från Fellingsbro folkhögskola:

Rektor Torkel Freed samt biträdande rektorer: Britta Nordqvist, Patrik Bergman, Mattias Ekström och Anita Thorsberg, samt lärare, kursföreståndare och deltagare (studerande).

 

18 september

DoIT-dag

Tema: Kartan över oss - MESB (myndigheten för emotionell och själslig beredskap) bjuder in till vandring + samtal.
När: 18 september kl. 12.30 cirka 17.00 (tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska finns)
Plats: Mariatorget, Stockholm och Folkets Hus och Parker, Swedenborgsgatan 1

KARTAN ÖVER OSS. Hur kan mötet mellan scenkonst och perspektiv som Andlighet, Filosofi, Poesi och Akademi undersöka det inre landskap som breder ut sig när vi försöker tänka på framtiden? Kan en fantasi om en påhittad myndighet sätta oss i kontakt med känslor vi annars värjer oss mot? Vad har i så fall dessa känslor att säga till oss om vilka vi är, var vi befinner oss och är på väg?
Vilken roll kan konsten spela för de framtider vi gör möjliga?

Mötet inleds med en utomhusvandring som startar på Mariatorget i Stockholm.
Vandringen är cirka 1,30 h lång och vi går sen in till Folkets Hus och Parkers lokaler, i anslutning till Mariatorget. Därefter en kort introduktion till DoIT av Sangeeta Bagga-Gupta, Jönköping University, Birgitta Johansen, Örebro läns museum, och Petra Weckström, Riksteatern. Och så inspireras vi av upphovspersonerna till Kartan över oss som berättar om en treårig process och tillblivelsen av ett landsomfattande scenkonstverk med framtiden som utgångspunkt och frågeställning.
Samtal utifrån det. Under eftermiddagen blir det även en fikapaus!

Inspiratör från Riksteatern:
Joakim Rindå, verksamhetsutvecklare Riksteatern och initiativtagare, manus och koncept för Kartan över oss (https://www.riksteatern.se/forestallningar/kartan-over-oss)