Ann-Helene Almborg
Adjungerad lektor
Socialstyrelsen

Carol Gold
Adjungerad lektor
Pennsylvania State University 

Astrid Hedtke-Becker
Adjungerad professor
Hochschule Mannheim

Ulla Hellström Muhli
Docent i sociologi och universitetslektor i socialt arbete
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Lennarth Johansson
Docent
Socialstyrelsen

Katie Palmer
Adjungerad forskare
Fondazione San Camillo IRCCS, Venezia

Nancy Pedersen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hedersdoktor och Professor
Karolinska institutet

Chandra Reynolds
Hedersdoktor Professor
University of Southern California

Steven Zarit
Adjungerad professor
Pennsylvania State University