Doctoral Thesis Defence - Iréne Ericsson

On 16 September at 10.00 a.m. in Kurt Johansson aulan at HHJ Iréne Ericsson will defend her doctoral thesis. Welcome! Please note that the defence will be held in Swedish.

Title of the thesis: "Välbefinnande och demens - Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demenssjukdom" .

Faculty opponent is Professor Anna Karin Edberg from Kristianstad University.

Read more about Iréne's research

2011-08-31