Contact page responsible

You are about to give feedback on the content of "Barns delaktighet i problemformuleringen vid kontakt med socialtjänstens öppenvård villkor och gränser för serviceinsatser och myndighetsutövning i ärenden som rör barn". Please use other contact channels for other types of questions.