Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2020-03-15 - 2020-04-15
Programstart: Höst 2020
Ort: Eksjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Visualisering av arkitektur, 400 yhp

Visualiseraren kompletterar andra yrkesroller, framför allt arkitektens och stadsplanerarens roller, i designprocessen. Visualiseraren är specialiserad på att skapa olika typer av gestaltningar, särskilt fotorealistiska bilder, film och virtual reality (VR), med hjälp av avancerade digitala verktyg. Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och företagen som vi samarbetar med deltar aktivt. Utbildningen ger dig kunskaper i arkitektonisk gestaltning och olika former av modellerings-­ och visualiseringstekniker för att producera modeller, ritningar och bilder av arkitektur med fokus på byggd miljö.

 

Du får kompetensen att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, stadsbyggande och hållbar stadsutveckling. Utbildningen är en blandning av traditionella konstnärliga tekniker och de senaste digitala verktygen för modelleringar, visualiseringar och bildframställning. Programvaror i undervisningen är de som används på arkitektkontor och hos andra arbetsgivare – till exempel 3D Studio Max, Photoshop, Revit, Illustrator och Indesign. Vi gör också studieresor och besöker ledande arkitektkontor i Sverige och i utlandet.

 

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Altopunto, BSK Arkitekter, IKEA, Lammhults, Liljewall arkitekter, Sweco, och Zynka/Semren Månsson.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12 i Eksjö.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som visualiserare på arkitektkontor, hos en teknikkonsult eller på kommunernas stadsbyggnadskontor. Yrkesrollen finns även representerad hos företag som har behov av att visualisera arkitektur, till exempel byggföretag, ingenjörsbyråer, teknikkonsulter och reklambyråer.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet Visualisering av arkitektur ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bild alt Teknik 1 alt Medieproduktion med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT036
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Visualisering av arkitektur

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Arkitektur, inredning och rum 25 Yhp
Modellering och visualisering 25 Yhp
Form-material-ljus-färg 25 Yhp
Visualisering av form - material - ljus – färg 25 Yhp
Bildkommunikation och projektarbete 25 Yhp
Grafisk design och presentation 25 Yhp
LIA -­ Lärande i arbete I 50 Yhp

År 2

Stadsbyggande och miljöer 25 Yhp
Exteriör visualisering 25 Yhp
Komplexa rum 25 YH-poäng
Rörlig bild och VR i arkitektur och stadsbyggande 25 Yhp
Arkitekturtävlingar och presentationer 25 Yhp
Examensarbete - Visualisering av arkitektur 25 Yhp
LIA -­ Lärande i arbete II 50 Yhp

Kontakta oss