Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2020-03-15 - 2020-04-15
Programstart: Höst 2020
Ort: Jönköping
Examen: Utbildningen ger ingen examen, 225 yhp

Utbildningen vänder sig till dig som är en erfaren svetsare och vill gå vidare i karriären. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med regionens företag för att möta branschens behov. utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Cert Svets, Kiwa Inspecta, Montico, Svetsansvarig i Sverige och Svetskonsult.


Under året får du utveckla dina branschkunskaper och praktiska kunskaper inom svetsning med målet att ge dig de färdigheter som krävs för att jobba som svetsansvarig. Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi, materiallära, avancerade svetsmetoder och får fördjupa dig inom svetsutrustning och projektledning. I undervisningen ingår bland annat konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter samt produktionsekonomi. Utbildningen hålls i en välutrustad svetsverkstad och leds av erfarna lärare som har behörighet att utbilda på Yh-nivå utfärdad av svetskommissionen.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att arbeta som svetsansvarig eller svetsinspektör.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Cirka 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet Svetsspecialist och Svetsinspektör - IWS, IWI-S ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 225 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet samt lägst betyget i E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper från Industritekniska programmet
- Kälsvets 1, 100 p
- Produktutveckling 1, 100 p
- Svets grund, 100 p
- Tillverkningsunderlag 1, 100 p
och
3 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet på heltid
samt någon av utbildningarna: Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller IW-utbildning med diplom.
Anmälningskod: HJ-YT042
Examen: Utbildningen ger ingen examen

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Kvalificerade svetsares yrkesroll samt projektledning 25 Yhp
Svetsmetoder och svetsutrustning 25 Yhp
LIA 1 25 Yhp
Svetsmetallurgi och materiallära inom svetsning 25 Yhp
Svetskonstruktion 15 Yhp
Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring 35 Yhp
LIA 2 25 Yhp
Svetsinspektörsrollen IWI-S 50 Yhp

Kontakta oss