Information och ansökan

Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar som startar våren 2021 öppnar den 15 september och är öppen t o m den 15 oktober, sen ansökan gäller för de flesta utbildningar. Läs noga igenom all information innan du skickar in din ansökan. Vill du veta mer om vilka utbildningar som startar, se ju.se/yh

Ansökan för hösten 2020 är nu stängd. 

Läs noga igenom all information nedan innan du söker!

Det du bör göra innan du ansöker är att ladda ner de meriter du vill åberopa - dessa handlingar ska bifogas direkt i ansökan. Du kan även komplettera din ansökan med handlingar/ansökan om kompetenskartläggning senare (se länk i bekräftelsen du får i samband med ansökan). 

Du kan endast skicka in en ansökan och där göra två val. Att skicka in flera ansökningar ökar inte dina chanser att komma in på en utbildning. Vi bedömer alltid den sist inkomna ansökan om flera ansökningar kommit in. Om du missat något eller skrivit in fel uppgifter - skicka inte in en ny ansökan utan kontakta  YHantagning@ju.se 

Viktiga datum

15 september: Ansökan öppnar
15 oktober: Ordinarie ansökan stänger (sen ansökan är fortfarande öppen för vissa utbildningar)

22 oktober: Sista dag att ansöka om kompetenskartläggning
29 oktober: Sista kompletteringsdag (gäller ej ansökan om kompetenskartläggning)
Senast vecka 47: Antagningsbesked skickas ut 
9 december: Sista svarsdatum (besked ska vara oss tillhanda 9 december)

Vad ska jag skicka in?

Du behöver styrka följande förkunskapskrav för att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning:

Grundläggande behörighet

 1. gymnasieexamen från gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 3. bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 5. intyg om behörighet från folkhögskola
 6. 3 års arbetslivserfarenhet på minst halvtid samt godkända betyg i Svenska A, Engelska A samt Matematik A

Har man ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska behöver man styrka de kunskaper i svenska som behövs.

OBS! Då yrkeshögskolan inte har tillgång till någon betygsdatabas måste du själv skicka in dina gymnasiebetyg. Vi godkänner inte skärmdumpar/utdrag ur antagning.se utan bedömer endast kopia/foto på originalbetyg.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs oftast en särskild behörighet. För att se vad som krävs för just den utbildning du sökt, se länk https://ju.se/studera/yh-utbildning.html

Arbetslivserfarenhet

Om arbetslivserfarenhet krävs ska du skicka in ett tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg.

Intyget ska innehålla följande:

 • datum när man påbörjade anställningen
 • datum när man slutade eller om man fortfarande är anställd
 • vad man är anställd som (befattning)
 • hur mycket man arbetar/arbetat i % eller antal timmar
 • vara påskrivet och daterat av arbetsgivare eller motsvarande

Som arbetslivserfarenhet räknas även arbete i eget företag, vård av barn under 10 år och totalförsvarsutbildning. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagsförening/revisor, vård av barn intygas med barnets personbevis.

Obs! Anställningsavtal/anställningskontrakt är inte giltiga som underlag för meritvärdering. Vi bedömer inte heller CV eller personliga brev.

Du kan komplettera med meriter i din ansökan (se länk i mail du fick i samband med ansökan) eller till e-post YHantagning@ju.se

Kompetenskartläggningsformulär för studerande

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven till utbildningen du sökt, kan vi på din begäran göra en individuell bedömning, en s k kompetenskartläggning, av dina samlade meriter. Dessa meriter kan vara sådant som närliggande utbildningar, arbetslivserfarenhet eller andra meriter som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen även om du inte har den formella behörigheten. Begäran om kompetenskartläggning ska vara yh-antagningen tillhanda senast 22 oktober.
Blanketten hittar du i din ansökan.

Urval

Viktig information om urval:
Om det blir fler sökande till utbildningen än antal utbildningsplatser kommer urval ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen.

Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag den 15 oktober.

Läs mer om urvalsprov häröppnas i nytt fönster.

Antagningsbesked

Efter att alla bedömningar är gjorda förbereds urvalet. Resultatet av urvalet meddelas i ett antagningsbesked, där det framgår om du är antagen, reserv eller struken. 

Svara för att behålla din plats

Du måste svara både om du vill behålla antagen plats eller reservplats även om du vill lämna återbud. Läs informationen på beskedet noga.

Reservantagning

Direkt efter sista svarsdatum börjar reservantagning. Vi kallar reserver allt eftersom vi får in återbud och håller på fram till ca en vecka efter utbildningsstart. Vi hör av oss via  e-post eller telefon.

Sen ansökan

Efter det att ordinarie ansökan har stängt, kan du till vissa utbildningar göra en sen ansökan. De sena ansökningarna behandlas i inkommandeordning.

Kontaktuppgifter Antagning

E-post: YHantagning@ju.se

Andreas Backlund: 036-101470

Emma Gullberg: 036-101160

Lena Neij-Pettersson: 036-101054

Examen

Efter avslutad Yh-utbildning kommer automatiskt ett examensbevis att skickas till dig inom 60 dagar. Du behöver alltså inte ansöka om examensbevis.

Sidan uppdaterad 2020-10-19