Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2020-03-15 - 2020-04-15
Programstart: Höst 2020
Ort: Eksjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 400 yhp

Den här utbildningen har tagits fram av Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i nära dialog med representanter från berörda verksamheter. Den riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor med funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska området. Med rätt kunskap och förhållningssätt kan du hjälpa dem att utvecklas, se till deras resurser och ge dem möjligheter att växa som individer. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom bland annat utvecklingspsykologi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du lär dig att anta ett pedagogiskt och professionellt förhållningssätt i ditt dagliga arbete.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom kommun, skolverksamhet, särskilda boenden, inom kriminalvården eller i statliga och privata behandlingsverksamheter.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En stor del av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

Programmet Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Anmälningskod: HJ-YT027
Examen: Yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Yrkesroll och hälsa 20 Yhp
Utvecklingspsykologi 25 Yhp
Grupper och grupprocesser 25 Yhp
Kommunikation, samtalsmodeller och dokumentation 30 Yhp
Pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 1 25 Yhp
Neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar 1 25 Yhp
Lärande i Arbete (LIA 1) 50 Yhp
Etnicitet, integration och mångfald 25 Yhp
Psykisk hälsa, samsjuklighet och återhämtning 1 25 Yhp
Neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar 2 50 Yhp
Pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 2 50 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
Lärande i arbete (LIA 2) 50 Yhp

Kontakta oss