Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design, 180 hp

Inom näringslivet är produktutveckling en av de absolut viktigaste verksamheterna. Det är ett brett område och under utbildningen får du både teoretisk och praktisk kunskap om produktutvecklingsprocessens alla delar – från idé och råvara till återvunnen produkt. Du kommer att lära dig olika design-, konstruktions- och produktionsmetoder samt få praktisk erfarenhet av dessa genom produktutvecklingsprojekt och projektkurser med företagskontakt.


Utbildningen tar hänsyn till produktens hela livscykel. Du kommer därför att lära dig produktutveckling med ett utpräglat helhetstänkande. Utbildningen ger en maskinteknisk grund som kompletteras med produktutveckling och design. På så sätt får du en bredd som förbereder dig väl för att verka i din kommande yrkesroll.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

I NFK, näringslivsförlagd kurs, tillämpar du dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete, genom att utföra ingenjörsmässiga uppgifter inom produktutveckling eller design. Din NFK görs på ett tekniskt företag eller tjänsteföretag. Kursen omfattar 12 hp vilket ger 7 v praktik. Du kan välja om du vill göra praktiken i Sverige eller utomlands.

Under termin 4 och 5 har du möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Du kan också förlägga din praktik utomlands. Termin 4 är programmets internationaliseringstermin där flertalet av kurserna vid JTH ges på engelska.

Efter studierna kan du till exempel arbeta som innovativ produktutvecklare, idéskapare, konstruktör, testingenjör, materialspecialist, teknisk försäljare eller kvalitetstekniker.

Under utbildningen studerar du 30 hp i matematik, vilket ger behörighet till samtliga masterprogram i Sverige. Efter genomfört masterprogram finns möjlighet till doktorandstudier, som kan leda till en karriär som forskare. Du kan också söka till masterprogram i produktutveckling, konstruktion, maskinteknik, industriell design eller liknande. 

 

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Anmälningskod: HJ-52209
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Avdelningschef
  • Tekniska Högskolan