Strategisk kommunikation

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Är du nyfiken på kriskommunikation och vill lära dig mer om hur organisationer kan använda sociala medier för att nå ut med budskap, stärka varumärken och bygga relationer? Strategisk kommunikation är inriktningen för dig som vill arbeta som kommunikatör på till exempel företag, myndigheter eller organisationer.

Strategisk kommunikation är den typen av kommunikation som siktar på att nå en organisations mål. I den här inriktningen får du därför en bred utbildning inom organisationskommunikation, med områdena internkommunikation, PR, marknadskommunikation och kriskommunikation.

Inriktningen lägger stor vikt vid kommunikatörens viktigaste redskap, språket, med fokus på språkriktighet, stilistik och funktionellt språk. Inom områdena PR och marknadskommunikation arbetar du med varumärkesstrategier, informationskampanjer och organisationers relationer med medierna, till exempel presskonferenser.

I kriskommunikationskursen ”nischar” du ditt lärande om organisationers krishantering och kriskommunikation, allt mer aktuella områden i dagens sårbara samhälle. Efter avslutad kurs kommer du att kunna ge rekommendationer för hur en organisation ska upprätta en generell krisberedskap och kommunicera en extraordinär händelse på bästa sätt.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 25
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52521
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer och om du väljer att läsa utomlands eller valbara kurser.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Strategisk kommunikation.

Organisationers kommunikativa grunder 7,5 hp
Du utvecklar förståelse för att socialpsykologiska mekanismer som till exempel socialisation, könsroller och attityder kan förklara mänskligt beteende och kommunikation. Du utvecklar kunskaper om att fenomen som mål, struktur, makt, omvärld och ledarskap kan förklara en organisations kommunikation och lärande. Du får träna dig i muntlig presentationsteknik.

Samhälle och språk 7,5 hp
Kursen tar upp svensk politik och förvaltning samt hur man skapar ett funktionellt språk för olika syften och kommunikationssituationer.

Marknad och medier 7,5 hp
Kursen fokuserar på marknadskommunikation och medierelationer. Du utvecklar kunskap om och förståelse för den typen av extern kommunikation som kommer att möta dig i ditt framtida yrkesliv som kommunikatör.

Crisis Communication 7,5 hp
Kursen belyser nyttan och behovet av fungerande krisberedskap. Du får träna dig i krishantering och på hur man bäst förbereder sig på olika krissituationer utifrån ett kommunikativt perspektiv.

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)