Öppen ingång

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet ges med fyra inriktningar. Om du är osäker på vilken inriktning du vill gå kan du söka Öppen ingång.

Öppen ingång är en möjlighet för dig som är osäker på vilket område du vill fördjupa dig inom. Att söka till Öppen ingång innebär att du skjuter upp valet av inriktning till termin 2. Då har du hunnit få en känsla för utbildningen och vad du vill inrikta dig mot.

Välj inriktning under första året

MKV-programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under det första året läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Du som har påbörjat programmet via Öppen ingång väljer inriktning under utbildningens första år. Inriktningarna du kan välja mellan är:

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer och om du väljer att läsa utomlands eller valbara kurser.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 15
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52522
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.
Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)