Global Communication

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Är du intresserad av frågor som interkulturalitet, globalisering och hållbarhet? Global Communication är inriktningen för dig som vill arbeta som kommunikatör i en internationell miljö.

Du kanske vill jobba i en svensk organisation med omfattande utländska kontakter, eller på ett stort internationellt företag. Om du dessutom väljer utlandsstudier vid något av HLK:s många partneruniversitet under din valbara termin och förlägger din praktik i ett annat land eller i en interkulturell miljö, så kan du med inriktningen Global Communication få en stark internationell prägel på din examen.

Under inriktningsterminen läser du alla kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

En av kurserna ges i samarbete med Jönköping International Business School.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52518
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer och om du väljer att läsa utomlands eller valbara kurser.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Global Communication.

Communication across Cultures 7,5 hp
En kurs som lyfter fram kommunikationsmönster i olika kulturer. Du får kunskaper om interkulturell kommunikation i exempelvis strategiska kommunikationsarbeten.

Communication in a Global Media Context 7,5 hp
En kurs där du får ta del av olika mediesystem och medielandskap. Kursen tar upp fördelar och nackdelar med dagens globalisering och vårt mediesamhälle.

Leadership in a Global Environment 7,5 hp
Du utvecklar kunskap om och förståelse för ledarskap i olika kulturer. Kursen tar även upp kriskommunikation och interna kommunikationsbehov inom företag och organisationer.

Cross-cultural Advertising and Marketing Communication 7,5 hp
Kursen ger dig insikter i varumärkesbyggande processer, marknadskommunikation och medierelationer i en tvärkulturell miljö.

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)