Som student kan du påverka riktningen i din utbildning. Programmet har inriktningarna:


Under första året läser alla studenter gemensamma kurser, för att sedan delas upp efter inriktningarna. Efter det kan du profilera din utbildning ytterligare genom praktik, uppsats, projektarbete samt en valbar termin, med valbara kurser eller utlandsstudier vid ett av våra partneruniversitet.


Programmet genomsyras av ett hållbarhetsfokus, som förtydligar kopplingen mellan kommunikation och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kurserna hålls ajour med dagens föränderliga medielandskap.

 

Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.

JU har ett internationellt fokus och under utbildningen har du goda möjligheter att både studera och/eller praktisera utomlands. Du kommer dessutom att möta internationella studenter och gästföreläsare i flera av kurserna. Väljer du Global Communication läser du alla kurser under din inriktningstermin på engelska tillsammans med internationella studenter.

I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera vid något av våra partneruniversitet. Högskolan för lärande och kommunikation värdesätter ett mångkulturellt klassrum och de många aspekter internationella utbyten medför.

Utbildningen ger ett strategiskt tänk som kan appliceras på olika typer av kommunikation. Du får ett teoretiskt djup som är förankrat i praktiken. Det gör dig attraktiv för en bred arbetsmarknad, och dina val längs utbildningen nischar dig mot ditt framtida yrke.

 

Exempel på titlar som tidigare studenter fått efter sin examen är kommunikatör, social media manager, projektledare, digital medier-strateg, journalist, eventansvarig, webbkoordinator, PR-konsult, marknadskommunikationschef och copywriter.

 

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare kan du läsa mer om vårt masterprogram, Sustainable Communication.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.