Husbyggnadsteknik / Väg- och vattenbyggnadsteknik

Hus, vägar, broar och andra anläggningar behöver ingenjörer som kan bygga och ta hand om dem. Programmet utbildar dig i hela byggprocessen – från planering och projektering till produktion och förvaltning.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2021-03-16 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 hp

För att förbereda dig för ett efterfrågat yrke på marknaden läser du ämnen inom samhällsplanering, byggteknik, konstruktion, produktion och förvaltning. Detta kompletteras med byggnadsinformationsmodellering där all information samlas i en digital modell som i sin tur används för analyser, simuleringar och presentationer. Du studerar även projektledning, ekonomi och entreprenörskap. Efter första året väljer du mellan inriktningarna Husbyggnadsteknik eller Väg- och vattenbyggnadsteknik.


Du lär dig alla led i en byggnads tillkomst och användning – från utformning och planlösning, konstruktion och produktion till förvaltning. I alla delar är kretsloppstänkande en viktig förutsättning.

 

Du lär dig utforma, projektera, bygga och förvalta inom denna väg- och vattenbyggnadsteknik. Det kan handla om vägar, broar, vattenförsörjnings- och miljöanläggningar, vattenbyggnader och andra anläggningsbyggnader.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Efter utbildningen kan du arbeta som byggnadsingenjör – ett yrke med stor efterfrågan. Du kan arbeta med projektering inom arkitekt- eller konstruktionsledet, i produktionen på ett entreprenadföretag eller inom förvaltningssektorn samt som konsult.

 

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Anmälningskod: HJ-52515
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik

År 1

BIM 1 Modellering och presentation 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1 7,5 hp
Byggnadsmekanik 7,5 hp
Envariabelanalys 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Matematisk statistik 6 hp
Mätteknik och GIS 9 hp
Samhällsbyggnad 9 hp

År 2

Geoteknik 6 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Produktionsstyrning 6 hp
Vetenskapligt arbetsätt och kommunikation 6 hp

Valbar inriktning: Husbyggnadsteknik
BIM 2 Analys och dimensionering – Hus 6 hp
Bostadsplanering 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp

Valbar inriktning: Väg- och vattenbyggnadsteknik
BIM 2 Analys och dimensionering - Väg och vatten 6 hp
Hydraulik och hydrologi
6 hp
Material och teknik för anläggning 6 hp

År 3

Byggherre och förvaltning 6 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Examensarbete
15 hp
Utredningsmetodik 3 hp

Valbar inriktning: Husbyggnadsteknik
BIM 3 Analys och verifiering - Hus 3 hp
BIM 4 Projektering och produktion – Hus 9 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Geokonstruktion och stomstabilitet 6 hp
Konstruktionsteknik 2 6 hp

Valbar inriktning: Väg- och vattenbyggnadsteknik
BIM 3 Krav och verifiering – Väg och vatten 3 hp
BIM 4 Projektering och produktion - Väg och vatten
9 hp
Geokonstruktion och stomstabilitet
6 hp
VA-teknik 6 hp
Väg och trafikteknik 6 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.