Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Masterexamen med huvudområdet produktutveckling inriktning hjälpmedelsteknik, 120 hp
Till ansökan

Programmet syftar till att ge kunskaper och färdigheter relaterade till produktutveckling, design och tillverkning och är särskilt inriktat på att förbereda studenterna för en karriär inom sektorn hjälpmedelsteknik.

 

Utvecklingen av hjälpmedelsteknik kräver en unik kombination av medicinsk och teknisk kunskap. Programmet är därför öppet för studenter med bakgrund inom proteser och ortoser eller maskinteknik.

 

Grundläggande för MASTech–programmet är att studenter ska ha möjlighet att knyta an teori med praktiskt utförande. Studenterna kommer således att behöva genomföra ett antal projekt gällande problem som har identifierats av branschpartners, samt en näringslivsförlagd kurs.

 

All undervisning och examination sker på engelska. Alla kurser utvärderas separat genom ett brett urval av bedömningsmetoder så som muntliga presentationer, rapporter, projekt och skrivna examinationer. Under en och samma kurs kan en eller flera av metoderna användas för utvärdering.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: Avancerad nivå
Examen: Masterexamen med huvudområdet produktutveckling inriktning hjälpmedelsteknik

Master of Product Development – Specialisation in Assistive Technology (MASTech) for Engineers

Anmälningskod: HJ-MS189

Master of Product Development – Specialisation in Assistive Technology (MASTech) for Prosthetist/Orthotists

Anmälningskod: HJ-MS190

Obs! Preliminär kurslista.

 

Semester 1

Students with background in Healthcare

Fundamentals in Assistive Technology 7.5 credits
Introduction to Engineering Sciences – bridging course 15 credits
Product Realisation 7.5 credits

Students with a background in Engineering

Fundamentals in Assistive Technology 7.5 credits
Introduction to Medical Sciences – bridging course 15 credits
Product Realisation 7.5 credits

Semester 2

Materials and Production Processes 7.5 credits
Assistive Technology Design 7.5 credits
Co-production theory and practice 7.5 credits
Innovation Project 7.5 credits

Semester 3

Quality improvement in health and engineering 7.5 credits
Management and Innovation in the health sector 7.5 credits
Research methods and evidence-based practice 7.5 credits
Industrial placement 7.5 credits

Semester 4

Master Thesis 30 credits

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
  • Hälsohögskolan