Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2021-03-15 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap., 60 hp

Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig kompetens att arbeta professionellt med barn i behov av stöd. Bland annat får du lära dig att integrera barn i vardagsaktiviteter och hjälpa dem i sin utveckling och inlärning.Programmet kan läsas under ett år, 60 hp, eller under två år, 120 hp.


Programmet är kopplat till forskargruppen CHILD (Children, Health, Intervention, Learning, Development) som samarbetar i breda nationella och internationella nätverk. Under utbildningen delar CHILD-forskare med sig av kunskap och erfarenheter från sitt arbete med barn med särskilda behov. När du skriver ditt examensarbete erbjuder nätverket handledning inom aktuella forskarprojekt, både för internationella och svenska studenter.

 

Programmet kan läsas under ett år, 60 hp, eller under två år, 120 hp.


Programmet har en tydlig internationell prägel med en stor andel utländska studenter från våra partneruniversitet. Flera kurser ges helt eller delvis på engelska och har gästföreläsare från andra delar av Europa, Nordamerika, Afrika och Asien, vilket ger breda globala perspektiv. Vissa kurser hålls i samarbete med Sydafrika.

Programmet utvecklar ditt ledarskap och förbereder dig för en karriär inom barnrelaterade organisationer. Utbildningen ger dig också möjlighet att studera vidare vid doktorandutbildningar inom ämnet.

 

Efter examen har du specialkompetens inom vetenskap i funktionsvariation, hälso- och vårdvetenskap, specialundervisning och välfärds- och samhällsvetenskap. Det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden inom flera områden där barns hälsa och delaktighet i vardagen är i fokus. Exempel på arbetsplatser är förskola, skola, specialundervisning, rehabilitering och barnhälsovård.

Programmet Interventions in Childhood (One Year) ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: Avancerad nivå
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits within health and care sciences, behavioral science, social work, disability research, or educational sciences, including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent work that demonstrates that the applicant has conducted independent, systematic research and formally written about this research (e.g. participation in work based research; participation in research methods courses). Proof of English language proficiency is required.
Anmälningskod: HJ-MS183
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap.

Obs! Preliminär kurslista.

 

Year 1

Introduction to Interventions in Childhood 15 credits
Theory of Science and Scientific Methods 15 credits
Developmental Sciences and Intervention Processes 15 credits
One year Master's Thesis in Child Studies 15 credits

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor Pedagogik
  • Högskolan för lärande och kommunikation