Teknisk bastermin

30 fup

Studieort: Jönköping

Programstart: Våren 2021

Vill du studera ett högskole- eller civilingenjörsprogram på Tekniska Högskolan, men saknar behörighet? Genom att läsa Teknisk bastermin får du efter avklarade kurser en reserverad plats på det ingenjörsprogram du väljer.

Teknisk bastermin riktar sig till dig som vill bli ingenjör och som har läst motsvarande Matematik 3b. Du kompletterar med matematik, fysik och kemi under en termin för att sedan fortsätta studera till ingenjör. Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer. Efter avklarad bastermin kommer du att ha läst motsvarande gymnasiets kurser upp till Ma 4, Fy 2 och Ke 1. Om du är godkänd på samtliga kurser i Teknisk bastermin för ingenjörsprogrammets behörighet har du rätt till en garantiplats på valt program vid Tekniska Högskolan.

Om du redan har gymnasiebetyg i någon av kurserna vars motsvarighet finns i Teknisk bastermin behöver den kursen inte läsas inom basterminen för att vara behörig att söka till ingenjörsutbildningen. Det innebär dock att garantiplatsen uteblir.

Teknisk bastermin är en förberedande utbildning och leder inte till någon examen. Efter godkänd utbildning får du kursbevis med betyg i enskilda kurser, samt en garantiplats på den ingenjörsutbildning du väljer.

För att få reserverad plats (garantiplats) till efterföljande ingenjörsprogram ska samtliga kurser i basterminen som behövs för behörigheten till det program du sökt vara avklarade.

Om gymnasiebetyg redan finns i någon av kurserna vars motsvarighet finns i Teknisk bastermin behöver den kursen inte läsas inom basterminen för att vara behörig att söka till ingenjörsutbildningen. Det innebär dock att garantiplatsen uteblir.

Tekniska Högskolan ger även Tekniskt basår, 40 veckor, för dig som har läst Ma 1 a/b/c. Basåret ges både i Jönköping och på distans med start i augusti.
Se information här.

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 30 fup
Nivå: Gymnasienivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Våren 2021
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b. Eller: Matematik C
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Termin 1

Grundläggande matematik 1 5 fup
Grundläggande matematik 2
6 fup
Grundläggande fysik 1
8 fup
Grundläggande fysik 2
6 fup
Grundläggande kemi
5 fup

I Grundläggande matematik 1 läses kurser motsvarande en komplettering från gymnasiets kurser Ma1b till Ma1c, Ma2b till Ma2c och Ma3b till Ma3c.

I Grundläggande matematik 2 läses motsvarande gymnasiets kurs Ma4.

I Grundläggande fysik 1 läses motsvarande gymnasiets Fy1.

I Grundläggande fysik 2 läses motsvarande gymnasiets Fy2.

I Grundläggande kemi läses motsvarande gymnasiets Ke1.

Utbildningsplaner med kursplaner

Byggnadsutformning med arkitektur

Anmälningskod: HJ-52193

Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik

Anmälningskod: HJ-52198

Industriell ekonomi och produktionsledning

Anmälningskod: HJ-52500

Inbyggda system

Anmälningskod: HJ-52194 

Industriell produktframtagning (civilingenjör)

Anmälningskod: HJ-52500

Logistik och ledning

Anmälningskod: HJ-52197 

Mjukvaruutveckling och mobila plattformar

Anmälningskod: HJ-52195 

Produktutveckling och design

Anmälningskod: HJ-52200 

Sustainable Supply Chain Management

Anmälningskod: HJ-52196

Datateknik (civilingenjör)

Anmälningskod: HJ-52526

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan