Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektledning och gruppdynamik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delar, en del om projektledning och en del om gruppdynamik. Kursen innehåller grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren. Delen gruppdynamik innehåller teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra.

Kursen innehåller följande moment:
Gruppdynamik och ledarskap
- Värderingar och beteenden
- Kommunikationsprocessen
- Interkulturell kommunikation
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Konflikter
- Gruppdynamik
Projektledning
- Projekt som arbetsform
- Projektledarrollen
- Projektmodellen
- Behovsanalys och specifikationer
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
- Planering av projekt
- Mötesteknik
- Uppföljning och utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TPGG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-08-07 10:39:10