Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till produktframtagning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger en orientering inom huvudområdet maskinteknik samt en överblick över produktutvecklingsteorier. Grundläggande principer av verktyg och metoder inom produktutvecklingens tidigare skeden introduceras samt begreppet produktlivscykel.
Vidare ingår sätt att dokumentera produkter som CAD- modeller, ritningar, stycklistor och tekniska rapporter.
Kursen ger även en introduktion för hur en akademisk rapport är uppbyggd samt träning i att skriva vetenskapliga och akademiska rapporter.

Kursen innehåller följande moment:
- Områdesöversikt över produktutvecklingsaktiviteter inom maskintekniken och kopplingar till andra funktioner i en kommersiell verksamhet
- Översikt produktframtagning
- Metoder för problemlösning, urval och sållning vid produktutveckling
- Hållbarhetsperspektiv och producentansvar i produktutvecklingsprocesser
- Produktionsberedningsfrågor (till exempel: DFM, DFA)
- Produktstukturer
- Affärsmannamässighet och ekonomiska förutsättningar vid produktutveckling
- Patent- och mönsterskydd
- Marknadsföring
- Praktisk verkstadsövning
- Vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbetssätt
- Vetenskapliga och tekniska rapportmallar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPFG11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:24:47