Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Advanced Leadership 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The course builds on a set of theoretical perspectives about leadership covering key themes from sociology and psychology such as power, trust, innovation and change, crises, gender and ethics in order to foster professional and personal responsibilities as a leader.

Förkunskapskrav

Bachelor’s degree in Business Administration or equivalent

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: MGSR23
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2014-07-23 13:47:55