Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Advanced Supply Chain Management 2: Integration and Alliances 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The course takes a holistic view of the supply chain and the competition between supply chains. The main themes of the course are:

  • integration and Power of Supply Chains and Inter-organizational Collaboration,
  • strategic Alliances Development,
  • inter-Organizational learning in Supply Chain Management,
  • supply chain strategy and change,
  • performance measurement in Supply Chains,
  • procurement in supply chains.

Förkunskapskrav

Bachelor’s degree in Business Administration (i.e the equivalent of 180 credits at an accredited university) including Advanced Supply Chain Management 1, 7.5 credits

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: JA2S26
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2016-06-21 13:53:03