Utveckla premium

Utveckling av kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma

Var med och påverka innehållet i JTHs satsning för livslångt lärande!
Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och
innovativ produktionsutveckling.

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att
delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er
verksamhet.

Fördelar för er att vara med redan från utvecklingsstadiet:

 • Möjlighet att påverka innehåll i kurser efter just era kompetensbehov.
 • Möjlighet att utveckla praktiknära kurser tillsammans med er vilket ger kurser som blir direkt applicerbara i er verksamheter.
 • Möjlighet att mot andra företag synas i våra kurser genom tex gästföreläsningar eller ta emot studiebesök.
 • Genom ökad insikt i kurserna kan ni bättre matcha egna medarbetare mot kurserna.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. Kurserna ges på engelska.

Aktuella kurser för start VT 2021:

 • Challenge-driven Operations Development / Utmaningsdriven verksamhetsutveckling
  Som mellanchef leder du under ständig press. Verksamheten skall upprätthållas och resultat åstadkommas samtidigt som det är en ständig press på utveckling. Denna kurs förser dig med de verktyg du behöver för att hantera verksamhetens utvecklingsbehov.
 • Product and Production Platforms / Produkt- och produktionsplattformar Plattformsbaserad utveckling och modularisering för att bättre hantera variationer och förändringar i t.ex. kundens behov och krav. Vi går igenom metoder och verktyg för analys, planering och utveckling av produkt- och produktionsplattformar.
 • Human Factors Engineering / Människa – Teknik – Organisation Kursen ger kunskap och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas med tanke på människors naturliga styrkor och begränsningar och hur dessa leder till användbarhet, effektivitet, hållbarhet och välbefinnande.
 • Changeable and reconfigurable production systems / Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystemDagens produktionssystem behöver vara flexibla och snabbt kunna anpassas efter förändrade krav. Syftet med kursen är att bygga kompetens kring förändringsbar, rekonfigurerbar och flexibel produktion.
 • Additive Manufacturing Enabling Production Flexibility / Additiv tillverkning för flexibel produktion
 • Digitalization and Big Data Management / Digitalisering och big data management


Kurser för HT 21.

 • Agile Production Development / Agil produktionsutveckling
  Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.
  (kursansvarig: Björn Fagerström)
 • Maintenance for Production Performance / Underhåll för produktionsprestanda
  Inom kunskapsintensiva produkter och dess produktion är underhållets värde ofta avgörande för produktionsprestandan. Under kursen behandlas värdet av olika underhållsstrategier relaterade till hållbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.
  (kursansvarig: Gary Linnéusson)
 • Automation - Possibilities and Challenges / Automation - möjligheter och utmaningar
  Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.
  (kursansvarig: Kerstin Johansen)


Sidan uppdaterad 2021-01-21