style Utbildningstyp: Fristående kurs / Uppdragskurs
event Kursstart: Vecka 3, 2024
place Ort: Online
access_time Längd: 8 veckor

Materialprovning (Material Testing and Characterisation) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The course covers different material properties and material behavior. The link between structure and material properties is important for optimizing materials and processes. Typical Equipment for material testing as well as material characterization are studied. The principles behind the techniques are important knowledge to understand the possibilities and limitation of various techniques. Measured data are analysed and interpreted by the students. The course also covers material standards and material testing standards.

 

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika materialegenskaper och materialbeteenden. Kopplingen mellan struktur och materialegenskaper studeras. Mätutrustningar för typiska materialtekniska analysmetoder studeras och används i praktiska försök. Mätresultaten analyseras och presenteras.
Kursen innehåller följande moment:
- Provningsmetodik, materialprovnings- och materialstandarder
- Mekanisk provning av statiska och dynamiska egenskaper
- Analysmetoder för termofysikaliska egenskaper
- Bestämning av kemisk sammansättning och termodynamisk beräkning av mikrostruktur
- Metallografisk provberedning, mikroskopiundersökning och bildanalys
- Olika tekniker för oförstörande provning
- Teori bakom samband mellan struktur och egenskaper.


Studieform

All undervisning i kurserna sker på distans och på engelska. Kursen samläses av formellt behöriga studenter som läser kursen som fristående kurs eller inom ett program och med deltagare i uppdragsutbildning.


Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Fristående kurs: sök via antagning.se (Ansök här-knappen). Krav: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Maskinteknik eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6..Plats garanteras ej.

Alt. 2: Uppdragsutbildning: din arbetsgivare tar kontakt med nedanstående kontaktperson för att köpa in utbildningen. Då är det arbetsgivaren som betalar och bestämmer vem som får läsa kursen.
event Kursstart: Vecka 3, 2024
place Ort: Online
rotate_right Studietakt: Halvfart
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 6 hp
data_usage Studieavgift: Uppdragsutbildning: 12 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

För studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift 15000kr
language Språk: Engelska
access_time Längd: 8 veckor

Mer om kursen som uppdragsutbildning

Då arbetsgivaren köper in kursen som uppdragsutbildning behöver man inte vara formellt behörig att läsa kursen, utan det är arbetsgivaren som beställer kursen och utser vem som får läsa kursen. Det är arbetsgivaren som betalar för kursen. Uppdragsutbildningen samläses med andra formellt behöriga studenter som läser kursen som en fristående kurs eller med programstudenter. All undervisning i kurserna sker på distans och på engelska.

Vid avslutad kurs erhålls ett kursintyg. Mot en extra kostnad kan man få examineras. Detta ger inte högskolepoäng direkt, men kan ge det om examinationen klaras med godkänt resultat.

Medlemsföretag i Gjuteriföreningen erbjuds rabatt för sina anställda, rabatten gäller även för företag där anställda (kursdeltagare) är medlemmar i Sveriges Gjuteritekniska förening.

Pris med rabatt: 9 600 kr (exkl moms)

Pris för examen: 1 000 kr (exkl moms)

 

Kontaktpersoner

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss