Regionala nätverk för samordnare för nyanländas lärande

På uppdrag av Skolverket genomför Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), sedan hösten 2016, regionala nätverksträffar 6 gånger per år för samordnare på huvudmannanivå i regionen.

Kontakt

Martin Hugo
martin.hugo@ju.se
036-10 13 56

Skolverkets uppdrag är att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska. De regionala samordnarnas roll är att stödja huvudmannen i det lokala systematiska kvalitetsarbetet för nyanlända elevers lärande. HLK:s huvudsakliga uppgift är att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan samordnarna. En annan uppgift är att fungera som ett stöd i utvecklingsarbetet kring nyanlända elevers lärande i regionen.

Information om Samordnare för nyanländas lärande finns på Skolverkets webbplats, se här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad