Att åldras med omsorg, 7,5 hp

Anmälan


Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 


Kursen ger kunskaper både om det normala åldrandet och de behov som förekommer hos den äldre inom vård, omsorg och rehabilitering. Etiska teorier, professionsetik och bemötande, vård och omsorg vid fysiska och psykiska sjukdomar samt vård i livets slutskede är några områden som behandlas. I kursen ingår även prevention och bedömning av åtgärder vid malnutrition, fall, trycksår samt aktivitetens betydelse för den äldre människan.

"Bra uppgifter, bra instruktioner, bra webföreläsningar"

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill öka din förståelse för hur det är att åldras och vara i behov av stöd och hjälp.

Innehåll

Äldreomsorgens organisation och historik
Etik och bemötande
Våld mot äldre Nutrition, oral hälsa, fall, trycksår, urinvägar och mag- tarmfunktion
Aktivitetens betydelse
Vård i livets slutskede för den äldre personen

Kursen är webbaserad och ges på halvfart vecka 14-23.

Behörighet

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren som utser deltagare).

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagre inom din organisation. Anmäl dig här.

Sidan uppdaterad