Studievägledning vid School of Engineering

Som studievägledare är vi din samtalspartner när du behöver diskutera tankar och idéer kring studier, yrke och karriär. Med vägledarsamtal vill vi hjälpa till att medvetandegöra dig om vilken kompetens, intressen och värderingar du har så att du därigenom kan fatta välgrundade beslut som rör utbildningen och din framtid. Vi arbetar också med uppföljning av studieprestationer.

Studievägledningen har sin expedition på Entreplan, korridor B i A-huset dit du är välkommen. Tidbokning sker via telefon eller e-post.

Studievägledning och studieplanering för Datateknik och Informatik

 • Inbyggda system
 • Mjukvaruutveckling och mobila plattformar
 • IT-infrastruktur och nätverksdesign
 • Grafisk Design och Webbutveckling/New Media Design
 • User Experience Design Software
 • Product Engineering
 • Visuella effekter
 • Basterminerna kopplade till ovanstående program (Inbyggda system samt mobila plattformar)
 • Tekniskt basår

Studievägledning och studieplanering för Byggnadsteknik, Maskinteknik, Industriell organisation och ekonomi, Produktutveckling och Produktionssystem

 • Byggnadsutformning med arkitektur
 • Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnad
 • Ljusdesign
 • Logistik och ledning
 • Sustainable Supply Chain Management
 • Industriell ekonomi och produktionsledning
 • Produktutveckling och design
 • Industrial design
 • Product Development and Materials Engineering
 • Sustainable Building Information Management
 • Industriell Produktframtagning (civ.ing)
 • Produktutveckling med möbeldesign
 • Basterminerna kopplade till ovanstående program (Bygg, Maskin och Logistik och ledning)
 • Tekniskt basår

Boka tid

För att kunna erbjuda dig ett så givande samtal som möjligt vill vi att du bokar ett möte via e-post.

Sidan uppdaterad 2018-06-20

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2015-08-24

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information