Produktutveckling och design

Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Utveckla produkter genom kreativitet, innovativ förmåga, expertis och ett metodiskt tillvägagångssätt med stor hänsyn till marknadens krav, produktens funktion, form och användbarhet samt förståelse för hela produktutvecklingsprocessen.

Inom näringslivet är produktutveckling en av de absolut viktigaste verksamheterna. Produktutveckling är ett brett område och du får både teoretisk och praktisk kunskap om produktutvecklingsprocessens alla delar från idé och råvara till återvunnen produkt. Du kommer också att lära dig olika design-, konstruktions- och produktionsmetoder samt få praktisk erfarenhet av dessa genom produktutvecklingsprojekt och projektkurser med företagskontakt. Eftersom hänsyn också tas till produktens hela livscykel kommer du att lära dig produktutveckling med ett utpräglat helhetstänkande.

Studera Utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik & VFU

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efter studierna kan du bland annat arbeta som innovativ produktutvecklare, konstruktör eller vara delaktig i projektledning. Inom näringslivet är det stor efterfrågan på ingenjörer med helhetstänk som kan arbeta som produktutvecklare med kunnande inom industridesign, konstruktion eller tillverkning. Din arbetsgivare hittar du oftast bland tillverkande företag eller inom konsultbranschen.

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Samarbete Husqvarna Group och studenter:
Utveckling av nästa generations batteritrimrar.

Film 1: Ny design på batteritrimmers utifrån testning/utvärdering.

Film 2: Rapportering av projektet inför styrgruppen på Husqvarna.

Film 3: Temaveckor.

Film 4: Gästföreläsningar.

Film 5

Film 6

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 60
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52209
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design

År 1

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 hp
Envariabelanalys 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Konstruktionsmaterial 7,5 hp
Industriell design 1 3 hp
Flervariabelanalys 7,5 hp
Mekanik 1 6 hp
Konstruktion 6 hp

År 2

Hållfasthetslära 6 hp
Industriell design 2 6 hp
Industriell ytmodellering 6hp
Konstruktionselement 6 hp
Tillverkningsteknik 6 hp
Hållbar produktutveckling 7,5 hp
Grundläggande termodynamik och transportfenomen 3 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Valfri kurs inom programmets profil:
Grundläggande FEM-analys 7,5 hp

År 3

Produktutvecklingsprojekt 15 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Komponentgjutning 7,5 hp
Innovation 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Valbara kurser:
Konstruktion och beredning i parametrisk CAD 7,5 hp
Mekanik 2 7,5 hp
Kvalitetsteknik 7,5 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.
Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Tekniklektor, Avdelningschef
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1749
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Kontakta oss

Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information