Husbyggnadsteknik / Väg- och vattenbyggnadsteknik

Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg och vattenbyggnadsteknik, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Så länge hus, vägar, broar och andra anläggningar behövs behöver vi också ingenjörer som kan bygga och ta hand om dem. Som byggnadsingenjör arbetar du med hela byggprocessen – från planering och projektering till produktion och förvaltning.

Programmet ger bred kunskap om hela byggprocessen. Du läser ämnen inom samhällsplanering, byggteknik, konstruktion, produktion och förvaltning. Detta kompletteras med byggnadsinformationsmodellering där all information samlas i en digital modell som i sin tur används för analyser, simuleringar och presentationer. Du studerar även projektledning, ekonomi och entreprenörskap.

Efter andra året väljer du mellan inriktningarna Husbyggnadsteknik eller Väg- och vattenbyggnadsteknik.

Husbyggnadsteknik

Du lär dig alla led i en byggnads tillkomst och användning – från utformning och planlösning, konstruktion och produktion till förvaltning. I alla delar är kretsloppstänkande en viktig förutsättning.

Väg- och vattenbyggnadsteknik

Du lär dig utforma, projektera, bygga och förvalta inom denna sektor. Det kan handla om vägar, broar, vattenförsörjnings- och miljöanläggningar, vattenbyggnader och andra anläggningsbyggnader.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik & VFU

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som byggnadsingenjör – ett yrke med stor efterfrågan. Du kan arbeta med projektering inom arkitekt- eller konstruktionsledet, i produktionen på ett entreprenadföretag eller inom förvaltningssektorn samt som konsult.

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Kristin, före detta student, berättar mer om programmet

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 65
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52211
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik

År 1

Building Information Modelling, projekt 1:
Modellering och presentation
6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1 7,5 hp
Byggnadsmekanik 7,5 hp
Envariabelanalys 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Matematisk statistik 6 hp
Mätteknik och GIS 9 hp
Samhällsbyggnad 9 hp

År 2

Building Information Modelling, projekt 2:
Analys och simulering – Bygg
6 hp
Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp
Geoteknik 6 hp
Hydraulik och markteknik 6 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Produktionsstyrning 6 hp
Vetenskapligt arbetsätt och kommunikation 6 hp

År 3

Byggherre och förvaltning 6 hp
Ekonomi och marknadsföring 6 hp
Examensarbete 15 hp
Utredningsmetodik 3 hp

Valbar inriktning: Husbyggnadsteknik
Bostadsplanering 6 hp
Building Information Modelling, projekt 3:
Analys och verifiering – Hus
3 hp
Building Information Modelling, projekt 4:
Projektering och produktion – Hus
9 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Konstruktionsteknik 2 6 hp

Valbar inriktning: Väg- och vattenbyggnadsteknik

Building Information Modelling, projekt 3:
Krav och verifiering – Väg och vatten
3 hp
Building Information Modelling, projekt 4: Projektering och produktion – Väg och vatten
9 hp
Geokonstruktion och förorenad mark
6 hp
Vattenförsörjning- spill och dagvattensystem 6 hp
Väg och trafikteknik 6 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.
Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Tekniklektor, Programledare
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1564
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Kontakta oss

Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information