Att arbeta med och bedöma kunskapsområdet Hälsa och livsstil, 2,5 hp

Målgrupp: Grundskola 1-9

Kontakt

Åsa Lundgren
asa.lundgren@ju.se
036 - 10 14 23

Den här kursen vänder sig till dig som undervisar idrott och hälsa i Åk 1-9. Skolan bär ett gemensamt ansvar för elevers hälsa. I idrott och hälsa är det fokus på fysisk hälsa, och vi ägnar stor del av undervisningen åt rörelse. Eleven ska, enligt läroplanen, få lära sig ord och begrepp för samtal om och resonemang kring hur olika aktiviteter påverkar hälsa och fysisk förmåga. Men vilka ord, vilka aktiviteter och hur kan man arbeta med och bedöma kunskapsområdet hälsa och livsstil? I kursen får du exempel på hur du kan utveckla din undervisning för att elever ska få en förståelse för varför de gör olika fysiska aktiviteter.

Kursinnehåll

  • Ord och begrepp för hälsa
  • Hälsa och livsstil
  • Progression
  • Ämnesövergripande arbete med hälsa
  • Träningsdagbok
  • Bedömning och betyg

Kursplan

Hälsa och livsstil, att arbeta med och bedöma hälsa i ämnet Idrott och hälsa, 2,5 hpPDF

Lärare i kursen

Karin Bertills

Karin Bertills undervisar blivande lärare i idrott och hälsa vid Högskolan för lärande och kommunikation och ingår också i forskningsmiljön CHILD.

Att läsa en kurs hos oss

Vi förser dig med distanskurser om 2,5 hp och du kan börja läsa inom en vecka från ansökningsdag. Efter att du har anmält dig till en kurs kommer allt material du behöver skickat till dig per post: kursguide, inloggningsuppgifter och kurslitteratur. All undervisning och examination sker sedan på distans, ett studiesätt som har många fördelar. Du bestämmer var och när du vill studera! Du har tillgång till allt digitalt studiematerial i två år efter att du har påbörjat en kurs.

En veckas studier

Kursen innebär sju arbetsdagar för dig som student. Kanske lägger du upp det som en halvdag i veckan, eller läser du några heldagar då och då. Upplägget för din kurs kommer alltid vara sex stycken inspelade lektioner på 45 min som kompletteras med läsanvisningar och två examinationer. Lektionerna innehåller alltifrån studioinspelade föreläsningar till intervjuer och reportage. Din sammanlagda studievecka kommer inte bara att innehålla teorier och aktuell forskning utan även inspiration och självutveckling!

Kursbevis

Efter avslutad kurs med godkänt resultat skickas kursbevis till din folkbokföringsadress.

Hur gör jag?

För att läsa en kurs behöver du ha arbetsgivarens (skolledarens/rektorns/förskolechefens) godkännande att köpa kursen. Distanskurser om 2,5 hp inriktar sig enbart mot dig som verksam lärare och kan inte säljas till enskilda individer. Det måste vara skolan som köper kursen eftersom den erbjuds som uppdragsutbildning.

Beställ kursen

Gör en beställning via det här formuläret

Kursen kostar 3.700 SEK per deltagare.
Kontakta oss om fler än 10 kurser önskas.

Sidan uppdaterad 2019-02-12

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2017-11-22
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information