Aktuella utbildningar

Här samlar vi information om aktuella kompetens­utvecklings­satsningar vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Uppdrag åt Skolverket

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp
Handleda vidare - inom språk-, läs- och skrivutveckling
Lärarlyftet
Läslyftet i skolan - Handledarutbildning i språk-, läs- och skrivutveckling
Läslyftet i förskolan - Handledarutbildning i språk-, läs och skrivutveckling
Regionala nätverk för samordnare
Specialpedagogik för lärande
Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklassen 15 hp

Kommunförlagda kurser

Förskolekurs - Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet 7,5 hp
Förskolekurs - Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp 
Förskolekurs - Naturvetenskap och teknik i förskolan 7,5 hp 
Förskolekurs - Undervisning i förskolan 7,5 hp

Distanskurser 2,5 hp

Att motivera när ingen motivation finns 2,5 hp
Handledning VFU II 2,5 hp
Hälsa och livsstil - Idrott & hälsa 2,5 hp

Övrig uppdragsutbildning

Entreprenöriellt lärande 2,5 hp
Förskollärarutbildning - distans, halvfart
Förskollärarutbildning - distans, helfart
Handledarutbildning steg 1, 7,5 hp
Integration genom fysisk hälsa
Interkulturell kommunikation
Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger
Korta vägen
Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete
Nyanlända barn och elever
Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Syrien - historiskt och nutida perspektiv på ett land i kris?
Utbildningsledare vid trafikskola, 30 hp
Yrkeshögskoleutbildning Behandlingspedagog
Yrkeshögskoleutbildning Integrationspedagog
Videoproduktion

Sidan uppdaterad 2019-03-25

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2015-11-12
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information