Att åldras med omsorg, 7,5 hp

Anmälan

 

Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen ger kunskaper både om det normala åldrandet och de behov som förekommer hos den äldre inom vård, omsorg och rehabilitering. Etiska teorier, professionsetik och bemötande, vård och omsorg vid fysiska och psykiska sjukdomar samt vård i livets slutskede är några områden som behandlas. I kursen ingår även prevention och bedömning av åtgärder vid malnutrition, fall, trycksår samt aktivitetens betydelse för den äldre människan.

"Bra uppgifter, bra instruktioner, bra webföreläsningar"

kurser är web-baserade och kan ges helt på distans eller delvis på distans och med lärarledda seminarier.

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Kostnad

Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

17 000 SEK (exkl. moms) per kurs.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Sidan uppdaterad 2018-11-26

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2016-05-30
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information