Aktuella utbildningar

 • Arbete, aktivitet och delaktighet 7,5 hp

  Den här kursen vänder sig till dig som idag arbetar med arbetsrehabilitering inom offentlig eller privat verksamhet eller som har ett allmänt intresse i frågor om funktionshinder, arbete, sysselsättni...
  Läs mer
 • Att åldras med omsorg, 7,5 hp

  Kursen ger kunskaper både om det normala åldrandet och de behov som förekommer hos den äldre inom vård, omsorg och rehabilitering. Etiska teorier, professionsetik och bemötande, vård och omsorg vid fy...
  Läs mer
 • Chef- och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp

  Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper kring chef- och ledarskap i det sociala arbetet. I kursen ges möjlighet att analysera och kritiskt bearbeta din egen chefs- och ledarskapsro...
  Läs mer
 • Civilrätt 7,5 hp

  Kursen ger grundläggande färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik samt översiktliga kunskaper inom civilrätten.  
  Läs mer
 • Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, grundkurs
  7,5 hp

  Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att coacha förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister och andra mätetal, samt använda dessa kunskaper och fär...
  Läs mer
 • Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre 7,5 hp

  Kursen ger dig användbara kunskaper omkring äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga. Du får bland annat lära dig mer om skillnaden mellan olika demenssjukdomar och hur man utreder, behandlar och f...
  Läs mer
 • Förvalningsrätt 7,5 hp

  Kursen behandlar juridisk systematik och metodik samt översiktliga kunskaper om de delar av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom den offentliga sektorn.  
  Läs mer
 • Geriatrik 7,5 hp (avancerad nivå)

  Kursen utvecklar dina kunskaper om för åldrandet specifika somatiska och psykiska sjukdomar och dess konsekvenser för den äldre människans vård, omsorg och rehabilitering. Interprofessionellt samarbet...
  Läs mer
 • Ledarskap i omvårdnad 3 hp (eller 7,5 hp)

  Vårdledarskap innebär bland annat att bygga förtroende, leda lärande och förmedla budskapet om en god omvårdnad. Kursen bygger på ditt eget förhållningssätt, dina ledande egenskaper samt dina ställnin...
  Läs mer
 • Omvårdnad med fokus på sviktande cirkulation, 7,5 hp

  Kursen fokuserar på ett stort antal områden inom hjärtsjukvård/sviktande cirkulation. Egenvård, socialt stöd, coping, närståendes situation, interaktivt lärande, depression, kognitiv dysfunkion, sömns...
  Läs mer
 • Omvårdnad, taktil beröring som komplementär hälsometod I 3 hp

  Beröring är något som de allra flesta känner ett behov av oavsett skede i livet. Det är också något som behövs, både vid hälsa och ohälsa.Taktil beröring är en komplementär hälsometod som avser att me...
  Läs mer
 • Patientsäkerhet I, grundkurs 7,5 hp

  Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdsk...
  Läs mer
 • Personcentrerad omvårdnad 7,5 hp

  Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som mer och mer blivit synonymt med god omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad handlar om att se personen bakom sin sjukdom, symtom eller beteende, att se den vå...
  Läs mer
 • Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

  Kursen behandlar psykisk hälsa och ohälsa hos äldre, vanligt förekommande psykiska sjukdomar som kan debutera senare i livet och hur livslång psykisk ohälsa och funktionshinder ter sig i åldrandet. Vi...
  Läs mer
 • Samordning, rådgivning och process i individinriktat socialt arbete 7,5 hp

  I individinriktat socialt arbete är rådgivning, vägledning, handledning och stödjande arbete gentemot klienter viktiga inslag. Arbetet handlar också om bedömning, planering och koordinering av åtgärde...
  Läs mer
 • Sexuell hälsa 7,5 hp

  Jönköping University kommer hösten 2016 att erbjuda en 7,5hp kurs för dig med examen inom ett människovårdande yrke, till exempel arbetsterapeut, diakon, fysioterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska...
  Läs mer
 • Socialrätt 7,5 hp

  Kursen ger fördjupade färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik. 
  Läs mer
 • Socialt arbete med barn, unga och familj 7,5 hp

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om socialt arbete med barn och unga inom bland annat socialtjänst och skola. Kursen belyser barns och familjers levnadsvillkor i det nutida ...
  Läs mer
 • Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik 7,5 hp

  Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om missbruk och beroende gällande alkohol och droger. Vi tar bland annat upp behandlingsarbetets förutsättningar, utformning och resultat samt det professionel...
  Läs mer
 • Socialt arbete, myndighets-utövning, konsekvenser och dilemman 7,5 hp

  Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om och kritiskt kunna granska handläggning och myndighetsutövning i socialt arbete kopplat till aktuella samhällsvetenskapliga teorier och f...
  Läs mer
 • Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp

  Kursen ger kunskap om bedömning av behov av vård, bistånd, stöd och service inom socialt arbete samt handläggning och dokumentation för att tillgodose individens behov och rättssäkerhet.
  Läs mer
 • Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete 7,5 hp

  Metoder, design och modeller för utvärderingKursen syftar till att problematisera och ge kunskap om metoder, design och modeller för utvärdering och kvalitetsarbete i socialt arbete. Kursen ger också ...
  Läs mer
 • Socialt arbete, äldres livsvillkor och omsorg 7,5 hp

  Hur kan man förstå och bemöta olika uppfattningar av äldre och åldrande? Vilken betydelse har genus och mångkulturella aspekter? Hur kan man analysera konsekvenserna av en politik som vill främja kvar...
  Läs mer
 • Studenthandledning inom verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp

  Genom kursen ges du möjlighet att du utvecklar ditt pedagogiska förhållningssätt och din handledarkompetens vid handledning av studenter på olika nivåer under verksamhetsförlagd utbildning. Genom att ...
  Läs mer
 • Studenthandledning inom verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp

  Kursen syftar till att du fördjupar och vidareutvecklar ditt professionella förhållningssätt för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom vård och socialt arbete. Kursen fokus...
  Läs mer
 • Teamsamverkan i en föränderlig organisation 7,5 hp

  Kursen behandlar:   
  • Teorier, definitioner och föreställningar kring individ, grupp och samhälle vad gäller organisation, profession och förändring
  • Organisationskulturens betydelse för utveckling och sa...

  Läs mer
 • Äldre och hur vi åldras, en grundkurs i Gerontologi 7,5 hp

  Kursen behandlar frågor som: Varför åldras vi? Vad händer med kroppen när vi åldras? Hur påverkas individen och omgivningen vid åldrandet? Hur kan det vara att leva som äldre i dagens samhälle? Kan ma...
  Läs mer

Sidan uppdaterad 2016-04-19

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2016-01-19

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information