student

MRB-test

 Om du som student behöver lämna MRB prover inför kommande VFU, var vänlig besök Servicecenter för att få ett underskrivet brev/underlag som du ska ta med inför provtagningen. Proverna kommer du sedan få ta på Hälsan 2. En vårdcentral som ligger i närheten till campus.

Med multiresistenta bakterier (MRB) menar man bakterier som blivit motståndskraftiga mot flera antibiotika som normalt är verksamma mot dem. (t.ex. MRSA, ESBL, ESBL-carba, VRE).

Alla studenter som under utlandsstudier har deltagit i praktiktjänstgöring inom sjukvård och/eller äldreomsorg eller vårdats utomlands inneliggande eller polikliniskt de senaste 6 månaderna ska genomgå screening för MRB. Screeningen ska göras inför praktiktjänstgöring i sjukvård och/eller äldreomsorg.

MRB provtagning gäller även alla utländska studenter som under sina utbytesstudier vid Hälsohögskolan ska delta i praktiktjänstgöring inom sjukvård och/eller äldreomsorg. Testet ska göras före praktiktjänstgöringen och studenten ansvarar för att boka tid för provtagning hos sin vårdcentral.