student

Ljusrum

Studenthälsans ljusrum - i samarbete med avdelningen för belysningslära (JTH).
OBS! Ljusrummet är inte tillgängligt under HT-20.

Sedan urminnes tider har naturens ljus och mörkercykel gett oss en inre biologisk klocka som via utsöndring av ljusrelaterade hormoner gjort oss pigga på dagen och trötta på natten, reglerat kroppstemperatur, ämnesomsättning, aktivitetsberedskap etc.

Den konstgjorda belysningen påverkar den hormonella balans som ger oss en väl fungerande dygnsrytm genom att öka kortisolhalten i blodet. Ökade kortisolhalter på fel del av dygnet kan göra det svårt att vila och sova djupt. Vi behöver den djupa sömnen som är den reparativa fasen under dygnet. Förlorar vi sömnen slits vi hårt och kan ha svårt att bibehålla vår hälsa.

Ett tecken på detta är att du är tröttare när du vaknar än du var när du la dig. Du som känner att du hamnat i en negativ spiral av trötthet kan skaffa dig medvetenhet om vilken roll dagsljus och elljus har i ditt liv. Du kan ta hjälp av dagsljus, elljus och mörker för att öka ditt välmående.

Ljusrummet har utformats för att hjälpa de studenter som upplever att de är trötta under den mörka delen av året. I ljusrummet ska de höga nivåerna av artificiellt ljus bidra till att den som vistas där kommer igång på morgonen.

Ett ljusrum med artificiellt ljus är alltid en kortsiktig lösning. Det är genom att ha en nära kontakt med dagsljus som din kropp får rätt nivåer av kortisol och melatonin, det vill säga vakenhets- och sömnhormon i blodet, vid rätt tid på dygnet. I vår del av världen kan detta vara svårt vintertid. Den långsiktiga lösningen på säsongströttheten är därför att vistas ute ofta och länge.

Lästips

Många artiklar har skrivits om de ljusrelaterade mänskliga processerna. Sökord för dig som vill veta mer är till exempel Brainard, tredje receptorn, Fontenoyt, Belysningsplanering, Hollwich och Rickard Kuller.

Om du vill använda Ljusrummet

OBS! Ljusrummet är inte tillgängligt under HT - 20.