Partner- och fadderföretag

Att vara företagspartner ger dig en nära och givande kontakt med engagerade studenter.

Som student kan det ibland vara svårt att se i vilket sammanhang man kan ha nytta av all teoretisk kunskap. Tillsammans med partner- och fadderföretagen vill vi hjälpa studenterna att få en uppfattning om hur de teoretiska frågeställningarna omsätts i praktiken ute i arbetslivet.

Fadderföretagsverksamhet har funnits på Jönköping University sedan 1994. Jönköping International Business School var faktiskt först i Sverige med att låta sina studenter få praktisk erfarenhet på det här sättet. Idén har sedan dess spridit sig till många svenska universitet och högskolor.

Vad är nyttan för er?

Genom att ta hjälp av studenter som har nya perspektiv och infallsvinklar kan ditt företag eller din organisation få ovärderlig hjälp i ert utvecklingsarbete. Ni får också chansen att locka till er kompetent arbetskraft, som ni har god kontakt med långt innan en eventuell anställning.

Studenterna kan föreslå lösningar på specifika problem. I flera fall har våra studenter fått gehör för sina förslag på åtgärder och också fått förverkliga dem på sitt partner- eller fadderföretag. Studenterna kan också få idéer till examensarbeten som kan vara till nytta för er.

Ni får en unik inblick i högskolans verksamhet, till exempel genom våra öppna föreläsningar och vårt nyhetsbrev. När vi utvecklar våra utbildningsprogram tar vi hänsyn till arbetsmarknadens behov – och vår kanal till arbetsmarknaden går bland annat via fadderföretagen.

Att vara partner- eller fadderföretag innebär också att företagets namn blir känt bland studenter och personal; ett billigt och enkelt sätt att marknadsföra sig.

Hur fungerar det?

Ni väljer vilket utbildningsprogram ni vill samarbeta med och får chansen att träffa dessa studenter när höstterminen börjar. En studentgrupp består av 3-5 studenter, och företaget och studentgruppen följs åt under studenternas tre till fyra första terminer genom projekt knutna till olika kurser.

Intresserad av att bli företagspartner?

Kontakta oss!

Sidan uppdaterad 2017-08-09

Samarbeta med JU
Sidan uppdaterad 2010-08-16

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information